Rubbish

Rubbish - reused rubber

Idén med Rubbish är att återanvända material som annars skulle kasseras som avfall. Vi tar hand om materialet och gör nya produkter av det, så att det kan leva vidare i ny form under många år till.

Varje produkt är handgjord och egendesignad och därmed unik. Eftersom materialet varierar i struktur, tjocklek och utseende bestämmer det själv förutsättningarna för vad som produceras av det.

Rubbish är alltså inte skräp utan miljösmart återanvändning eftersom vi sparar på både energi och naturens tillgångar genom att återanvända utan att återvinna.

Att handla återanvänt och med unik design ger en personlig och meningsfull konsumtion!


 

 

© Rubbish - reused rubber 2013